Varme arbeider

Krav om sertifikat

Det påhviler oppdragsgivere, arbeidsgivere og arbeidstakere ansvar for å påse at den som skal utføre varmearbeider på tilfeldig arbeidsplass, har gyldig sertifikat. Ved oppvarming og lodding (uten bruk av åpen ild) kreves ikke sertifikat.

Kursinnhold:

  • Varmearbeider, innledning og definisjoner
  • Brannteori
  • Lover og forskrifter
  • Brannverntiltak før arbeidsoperasjoner
  • Brannverntiltak under arbeidsoperasjoner
  • Brannverntiltak etter endt arbeid
  • Opptreden ved brann
  • Erfaringer fra brann
  • Avslutning med prøve

Målgruppe:

Alle som utfører varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass.
Med varme arbeider menes installasjons-, monterings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeider,
hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og slipeutstyr.

Målsetting:

Øke den enkelte yrkesutøvers forståelse for brannfaren ved varme arbeider og å treffe enkle brannforebyggende tiltak.

Varighet:

7,5 timer

Kvalitet:

Våre instruktører er godkjent av Norsk Brannvernforening. Sertifikat utstedes av Norsk Brannvernforening. Alle våre kurs er sertifisert etter ISO 9001:2015.

Pris: 2000 NOK + moms

Påmelding til kurs: courses@balticinudstrialservices.eu