Tilkomstteknikk i høyden er en velkjent og trygg arbeidsmetode som benyttes for å nå vanskelige steder. Imidlertid er trygge arbeidsmetoder ubrukelige uten spesialister som vet hvordan de skal gjøre jobben sin riktig. Av denne grunn kan vi tilby en outsource-tjeneste, og gir deg erfarne tilkomstteknikere, dyktige til å gjennomføre gode strukturelle inspeksjoner, vedlikehold og oppgraderings-arbeid.

Arbeiderne våre har flere års erfaring og kan jobbe på både industrielle- og offshore-prosjekter. De jobber etter SOFT eller IRATA standardene og er dyktige til å utføre inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner i ulike infrastrukturer, inkludert men ikke begrenset til:

  • Bygg
  • Oljeplatformer
  • Raffinerier
  • Broer

 

Sikkerhet står først for oss, og alle våre tilkomstteknikere er svært klar over sikkerhetsstandarder. Dessuten har alle gyldige kompetansebevis, noe som gjør dem berettiget til å arbeide lovlig og vise sine ferdigheter og kompetanse.