Baltic Industrial Services AS tilbyr utleie av faglærte isolatører som kan hjelpe deg med både små og store prosjekter. Vi tilbyr utleie av isolatører både til oljeplattformer og på landbaserte prosjekter. Vi har spesialister som kan alt i industriell isolering og som kan ta på seg alle deler av et prosjekt. Vi står for kvalitetskontroll, arbeidskraft, tidsplaner, osv.  Våre isolatører utfører:

  • Isolering mot varme og kulde
  • Brannisolering
  • Prefabrikering
  • Kapsling av rør og tanker
  • Innredning
  • Prosjektering

Våre kvalifiserte isolatører har alle de kvalitetene og kvalifikasjonene som er nødvendig for alle typer oppdrag. De ansatte har et godt rykte på seg for sine ferdigheter, tekniske kunnskap, erfaring og pålitelighet. I tillegg er alle sertifiserte isolatører og har kurs og fagbrev, noe som gjør dem kvalifiserte til å levere og installere etter norske standarder. Alle arbeiderne er opptatt av å gjøre en grundig jobb og er oppdatert med utviklingen innen isolatørfaget. De kan det nyeste når det kommer til materialer, verktøy og metoder innenfor isolasjon.

Når du leier inn spesialister fra Baltic Industrial Services kan du stole på at isolasjonsarbeidet blir utført i høyeste kvalitet.