Stillasbygger over 9 meter med fallsikring

 

 

Dokumentert opplæring for stillasmontører

Stillaskurs over 9 m ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-2. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med alle nivå.

I forskriften gjeldende fra 1.1.2016 skal alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 5-9 meter er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring. Stillaskurset er et kvalitetssikret 30-timer langt teori/praksis kurs i stillasbygging.

Kursinnhold:

  • Faremomenter, og derigjennom sikkerheten ved montering, demontering og endringer
  • Forståelse av planer og monteringsveiledninger for det aktuelle stillaset
  • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
  • Kontroll av stillaset og vurdering av stillasmateriellets tilstand for utsortering/kassering
  • Sikkerhetstiltak i forbindelse med risiko som kan virke negativt for sikkerhet for stillaset
  • Forståelse av sikkerhetsmessig og planlagt montering av kompliserte stillaskonstruksjoner som krever særskilt styrke- og stabilitetsberegning

Målgruppe:
Alle som skal montere stillas fra 9 meter

Målsetting:
Økt kunnskap og innsikt i sikkert arbeid med og på stillas
Belyse faremomenter og offentlige bestemmelser for de forskjellige stillaskonstruksjonene
Legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass

Varighet:
Teori: 36 timer
Praksis: 72 timer
Praksisen kan utføres i egen bedrift, men må da attesteres av kvalifisert person som er faglært stillasmontør.

Kurset avholdes med et minimum på 10 deltakere.

 Kvalitet:
Ved Baltic Industrial Services kurssenter legger vi fokus på opplæring etter nyeste forskrifter og på å følge samme HMS-kravene som gjelder i petroleumsindustrien i Norge. Våre instruktører er alle erfarne stillasbyggere med fagbrev i faget og arbeidserfaring i stillas innen bygg, skipsverft og olje og gass. . Alle våre kurs er sertifisert av DNV GL etter ISO 9001:2015. 
Pris: 6500 NOK + moms 
Påmelding til kurs: courses@balticindustrialservices.eu