Stillasbygger 5-9 meter med fallsikring

 

 

Dokumentert opplæring for stillasmontører

«Forskrift om arbeid i høyden», §17-3 setter krav til opplæring ved montering, demontering og kontroll av stillas opp til 9 meter.

Kursinnhold:

Kurset består av 15 timer teoretisk opplæring og 15 timer praktisk opplæring og inneholder:

  • Forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
  • Sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset,
  • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander,
  • Vurdering av stillasmateriellets vedlikeholdstilstand med hensyn til utsortering av uforsvarlig stillasmateriell, bl.a. råte, korrosjon og sprekker,
  • Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle stillaset,
  • Tillatte belastninger,
  • Kontroll av stillas,
  • Øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av kompliserte stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr)
  • All annen risiko som ovennevnte montering, demontering eller endring kan medføre

Målgruppe:
Alle som skal montere stillas opp til 9 meter

Målsetting:
Økt kunnskap og innsikt i sikkert arbeid med og på stillas
Belyse faremomenter og offentlige bestemmelser for de forskjellige stillaskonstruksjonene
Legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass

Varighet:
To dager teoretisk kurs: 15 timer
To dager praksisopplæring: 15 timer
Praksisen kan utføres etter nærmere avtale i hvert enkelt tilfelle i forbindelse med kurset, eller i forbindelse med jobb. I dette tilfellet må det dokumenteres av kvalifisert person som er faglært stillasmontør.

Kurset avholdes med et minimum på 10 deltakere.

Kvalitet:
Ved Baltic Industrial Services AS kurssenter legger vi fokus på opplæring etter nyeste forskrifter og på å følge samme HMS-kravene som gjelder i petroleumsindustrien i Norge. Våre instruktører er alle erfarne stillasbyggere med fagbrev i faget og arbeidserfaring i stillas innen bygg, skipsverft og olje og gass. Alle våre kurs er sertifisert av DNV GL etter ISO 9001:2015.

Pris: 4500 NOK + moms

Påmelding til kurs: courses@balticindustrialservices.eu

Alle våre kurs er sertifisert etter ISO 9001:2015