Stillasbygger 2 – 5 meter med fallsikring

 

Dokumentert opplæring for stillasmontører
«Forskrift om arbeid i høyden», §17-2 setter krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas opp til 5 meter.

Kursinnhold:

Opplæringen skal omfatte:

  • Forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
  • Sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
  • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
  • Kontroll av stillas
  • Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag
  • Tillatte belastninger
  • Kontroll av stillas

Målgruppe:
Alle som skal bygge stillas opptil 5 meter

Målsetting:

  • Økt kunnskap og innsikt i sikkert arbeid med og på stillas
  • Belyse faremomenter og offentlige bestemmelser for de forskjellige stillaskonstruksjonene
  • Legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass

Varighet:
En dag med teori: 7,5 timer
En dag med praksisopplæring: 7,5 timer
Praksisen kan utføres etter nærmere avtale i hvert enkelt tilfelle i forbindelse med kurset, eller i forbindelse med jobb. I dette tilfellet må det dokumenteres av kvalifisert person som er godkjent stillasmontør.

 Kvalitet:

Ved Baltic Industrial Services kurssenter legger vi fokus på opplæring etter nyeste forskrifter og på å følge samme HMS-kravene som gjelder i petroleumsindustrien i Norge. Våre instruktører er alle erfarne stillasbyggere med fagbrev i faget og arbeidserfaring i stillas innen konstruksjon, skipsverft, olje og gass. Alle våre kurs er sertifisert av DNV GL etter ISO 9001:2015. Vi holder kurset på norsk, engelsk, svensk, russisk, polsk og litauisk.

Pris: 2500 NOK + moms

Påmelding til kurs: courses@balticindustrialservices.eu