Sikkerhet på arbeidsplassen/HMS

 

Dokumentert opplæring om Sikkerhet på arbeidsplassen/HMS

Kurset gir en grunnleggende sikkerhetsopplæring basert på kravene i arbeidsmiljøloven, forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontroll-forskriften HMS) og andre relaterte forskrifter.

Alle på det norske arbeidsmarkedet trenger opplæring innen sikkerhet på arbeidsplassen/HMS. Et stort antall arbeidstakere har aldri fått dokumentert opplæring. Kurset passer spesielt godt for ferske arbeidstakere, for eksempel ungdom og utenlandske arbeidstakere.

Kursinnhold:

  • Innledning
  • Informasjon og sikkerhet
  • Lover og forskrifter
  • Arbeidsmiljø og miljøvern
  • Ansvar og konsekvenser
  • Farlig gods, merking
  • Ordlister

Målgruppe:

Alle som skal jobbe i Norge, særlig innen konstruksjon, anlegg, og industri.

Målsetting:

Økt kunnskap og innsikt i norsk HMS

Varighet:  Kurset varer i ca. 7,5 timer

Kvalitet: Alle våre kurs er sertifisert av DNV GL etter ISO 9001:2015.

Pris: 1500 NOK + moms

Påmelding til kurs: courses@balticindustrialservices.eu