Baltic Industrial Services AS kan tilby kostnadseffektive platearbeidere til din bedrift. Våre platearbeidere er fullt sertifisert og i stand til å påta seg store eller små prosjekter. Våre platearbeidere er spesialister på oversikt, posisjonering, samkjøring, montering og sikring av store strukturelle komponenter og rammeverk.

Alle våre outsourcede platearbeidere er:

 • Dyktig i å lese instrukser i henhold til mekaniske og strukturelle tegninger. Dette inkluderer tolkningen av sveisesymboler og toleranser i desimaler og metriske dimensjoner.
 • Fullt i stand til å arbeide for å opprettholde toleranser.
 • Har sterke mekaniske forutsetninger.
 • Har gode kommunikasjonsevner og er i stand til å arbeide sammen med handelsmenn og ledende ansatte om prosjekt status, problemer og bekymringer.
 • Har erfaring med kappesager, skjærebrenner, plasma og uthulning teknikker.
 • Er kjent med en rekke forskjellige sveiseprosesser. Kan forberede sveiseskjøter som er i samsvar med bedriftens spesifikasjoner.
 • Vil utføre dimensjonale inspeksjoner for å møte spesifikasjoner.
 • Har blitt opplært til å være fleksible mens man følger kundetidsfristen tett.
 • Har tidligere erfaring innenfor en ISO 9001, 18001 og OHSAS 14001 miljø.
 • Vil arbeide for å støtte og bidra til et trygt arbeidsmiljø, inkludert men ikke begrenset til sikker rigging og løfte praksis ved hjelp av heisekraner.
 • Møte de fysiske kravene til platearbeid operasjoner.

Alle våre platearbeidere innehar de nødvendige yrkes sertifiseringene innenfor platearbeid. Baltic Industrial Services AS opprettholder strenge standarder når de skal velge jobb kandidater for å sikre at firmaet kun mottar de mest kvalifiserte personene for jobben.

Når du velger vårt selskap, kan vi sørge for at du vil motta den høyeste kvalitet for platearbeidsbehov.