Baltic Industrial Services retningslinjer for HMS og Kvalitet

Våre ambisjoner er å være en ledende industri innen HMS. Denne ambisjonen informerer om våres strategiske retning i arbeid med HMS. Vi ønsker å bli anerkjent for vårt solide HMS arbeid og resultat, samt å være en pådriver for å bedre HMS standarder og løsninger.

Vi anerkjenner at olje og gass, konstruksjon og skipsbyggings industrier står overfor økt gransking og økt offentlig bekymring om sin integritet, og HMS resultater rundt sine aktiviteter. Dette understreker hvordan solid HMS arbeid er en forutsetning for vår langsiktige verdiskapning.

Trygghet og sikkerhet er fortsatt våres øverste prioritering. Det er viktig at vi tenker trygghet og sikkerhet gjennom hele verdikjeden, fra planlegging til utføring av arbeidet.

Suksessen til Baltic Industrial Services er avhengig av vår evne til å kontinuerlig forbedre kvaliteten på våres produkter og tjenester samtidig som vi beskytter mennesker og miljø. Det må prioriteres å sikre menneskers helse,operasjonell sikkerhet, miljøbeskyttelse, kvalitetsutvikling, og godvilje i samfunnet. Denne forpliktelsen er av beste interesse for våres kunder, våre ansatte og samfunnene der vi bor og jobber.

Baltic Industrial Services krever en aktiv satsing på, og ansvar for HMS fra alle ansatte og kontraktører. Linjeledelsen har en lederrolle når det kommer til kommunikasjon og implementering av, og sikre samsvar med HMS retningslinjer og standarder. Vi er forpliktet til:

 • Beskytte, og strebe etter å forbedre helse, sikkerhet og trygghet av våre ansatte til enhver tid.
 • Eliminere kvalitets-avvik og HMS ulykker.
 • Møte de spesifiserte kravene til kunden og sikre kontinuerlig kundetilfredshet.
 • Sette kvalitet og HMS arbeidets mål, måle resultater, vurdere og kontinuerlig forbedre prosessen, tjenester og produktkvalitet, gjennom bruk av et effektivt styringssystem.
 • Planlegge for, å svare på, og å hente seg fra enhver nødssituasjon, krise og driftsavbrudd.
 • Påføre våres tekniske ferdigheter til alle HMS aspekter i design og utførelse av våres tjenester og produkter.
 • Kommunisere åpent med interessegrupper og sikre en forståelse for våre HMS retningslinjer, standarder, programmer og produktivitet. Belønne utmerkede HMS prestasjoner.
 • Forbedre vår utførelse av saker som er relevant for våre interessegrupper som er av global omhandling der vi kan ha en innvirkning, og dele vår kunnskap om vellykkede HMS programmer og satsinger med dem.

Vi sikter etter kvalitet, miljø og helse, effektivt sikkerhets styringssystemer, effektivitet og tilstrekkelighet, vi velger en strategisk retning der vi baserer våre mål.

Vår strategi er basert på følgende hoved bestemmelser:

 • Den høye kvaliteten på arbeidskraften vi leier ut er oppnådd ved å ansette kompetente og kvalifiserte medarbeidere.
 • For å sikre etterlevelse av de ansatte når det gis opplæring for å sikre kravene til arbeidsmarkedet i Norge.
 • Overholdelse av juridiske og andre forpliktelser, inkludert arbeidsstandarder i Norge og andre HMS-krav.
 • Konkurransedyktige priser på utleie av arbeidskraft.
 • Rask reaksjon og fleksibilitet i tilbudet av utleietjenesten.
 • Garanti til de ansatte at de vil bli ansatt på en pålitelig og trygg arbeidsplass.
 • Opplæring til de ansatte for å sørge for at de er utstyrt med sikkerhetstiltak for å forebygge skader og sykdom.
 • I sine aktiviteter streber firmaet etter å forebygge forurensing og å opprettholde en bærekraftig bruk av ressurser for å beskytte miljøet.

Vi hjelper våre klienter å bli fleksible når det handler om beslutninger rundt personalet, vi tilbyr de beste spesialistene når du trenger dem.

Denne retningslinjen skal bli regelmessig gjennomgås for å sikre løpende egnethet. Forpliktelsene som er listet er et tillegg til vår grunnleggende plikter for å etterkomme Baltic Industrial Services sin standard, samt alle gjeldende lover og forskrifter der vi opererer. Dette er avgjørende for vår suksess, for det lar oss systematisk minimere alle tap og øker verdien for alle våre interessegrupper.

Administrerende Direktør

Aurimas Jocaitis