Arbeid i høyden/ fallsikring

 

 

Dokumentert opplæring for arbeid i høyden:

Skal du jobbe mer enn 2 meter over bakken? Da er du pålagt dette kurset, som gir deg innføring i utstyr og teknikker du trenger for å utføre arbeidet sikkert.

Arbeid i høyden er arbeidsoperasjoner som kan medføre fall til lavere nivå. Vi kan finne eksempler på slikt arbeid på tak og i stige, arbeid på dekker og i stillas, arbeid i personløfter (lift) m.m. Fall er en av de vanligste årsaker til skader og dødsfall på arbeidsplassene, derfor er vi opptatt av å gi deg og din bedrift den riktige opplæringen! Vi mener det er særs viktig at arbeid i høyden skal utføres på en sikker måte og under egnede ergonomiske forhold fra en egnet overflate.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått på kurs:

  • Lovverk som regulerer arbeider i høyden
  • Krav til skadeforsikring
  • Stiger
  • Stillas
  • Arbeid på tak
  • Fallsikring

Målgruppe:
Alle som skal jobbe 2 meter over bakken.

Varighet:

Kurset varer i ca. 7, 5 timer.

Kvalitet:

Ved Baltic Industrial Services kurssenter legger vi fokus på opplæring etter nyeste forskrifter for arbeid i høyden. Alle våre kurs er sertifisert av DNV GL etter ISO 9001:2015.

Pris: 1500 NOK + moms

Påmelding til kurs: courses@balticindustrialservices.eu